Voorbereiding op het inleveren van uw voertuig.

1

Controleer uw voertuig

Heeft u schade aan uw voertuig? Controleer hier wat acceptabele schade is en wat niet.

2

Maak een definitieve inleverafspraak

U dient het voertuig op de einddatum van de overeenkomst in te leveren. U kunt hiervoor een afspraak met TruckStore maken, uiterlijk 14 dagen voor het einde van uw overeenkomst.

3

Checklist

Gebruik deze checklist om zeker te weten dat alles geregeld is op het moment dat u het voertuig inlevert.

4

Transport

Indien u het voertuig niet zelf in Nijkerk inlevert, kunt u een afspraak maken om het voertuig kosteloos op te halen via onze afdeling Operations.

5

Eindafrekening

Zodra het voertuig bij ons is gearriveerd, maken wij de eindafrekening. Dit gebeurt op basis van de werkelijk gereden kilometers en het expertise rapport bij inlevering van het voertuig.