Wij, Daimler Truck Financial Services Nederland B.V. gebruiken cookies en vergelijkbare softwaretools, zoals HTML5 Storage of Local Shared Objects (tezamen “cookies”), die technisch noodzakelijk zijn om u deze websites, met inbegrip van de door u gebruikte functies en diensten, te kunnen aanbieden.

1.    Functies en gebruik van cookies

a.    Cookies zijn kleine bestanden die op uw desktopcomputer, notebook of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Met behulp hiervan kunnen wij bijvoorbeeld uw selectie in de online voertuigconfigurator, uw login-status op onze website of uw winkelwagen (in zoverre die op de website worden aangeboden) beheren. Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten (bijv. geanonimiseerde datareeksen om uw huidige browsersessie te beheren).

b.    U kunt onze websites ook bezoeken zonder dat er cookies worden gebruikt. Dat houdt in dat u het gebruik van cookies kunt voorkomen en ook dat u de cookies te allen tijde kunt verwijderen door middel van bepaalde instellingen op uw apparaat. Ga hiervoor als volgt te werk:

i.        De meeste browsers zijn zodanig ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. U kunt deze instelling wijzigen door in uw browser de optie *Geen cookies accepteren* te activeren.

ii.       Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Hoe dat precies in zijn werk gaat, komt u in de handleiding van uw browser- of toestelfabrikant te weten.

iii.      Informatie over de deactivering van Local Shared Objects vindt u via de volgende link:

Informatie over het deactiveren van Local Shared Objects 

iv.      Net als het gebruik van cookies is ook de afwijzing of verwijdering ervan gekoppeld aan het gebruikte toestel en aan de op dat moment gebruikte browser. U moet de cookies dus voor elk toestel en, indien u meerdere browsers gebruikt, ook voor elke browser afzonderlijk afwijzen of verwijderen.

c.    Als u ervoor kiest geen cookies te gebruiken, kan het zijn dat niet alle functies van onze websites of afzonderlijke functies en diensten slechts beperkt beschikbaar zijn.

2.    Lijst van cookies:

Wij gebruiken de volgende cookies:

NaamBeschrijvingOpslagduur
_pk_ses.<appID>.<domainHash>Shows an active session of the visitor30 min
_pk_id.<appID>.<domainHash>Used to recognize visitors and hold their various properties13 months
_pk_cvarHolds custom variables that were set during the previous page view30 min
app_idUsed to pass a site or app ID between Piwik PRO’s modules: Analytics, Tag Manager, Audience Manager, Consent Manager, Administration.365 days
piwik_authStores session information for Piwik PRO’s user interface (UI). As long as this cookie is valid and contains a login and a token_auth parameter, a visitor is considered as a logged-in visitor, and a PIWIK_SESSID cookie will be refreshed24 min
PIWIK_SESSIDStores a PHP session ID24 min
ppms_privacy_<appID>Stores visitor’s consent to data collection and usage365 days or 30 min (for anonymous tracking)
stg_traffic_source_priorityStores the type of traffic source that explains how the visitor reached your website30 min
stg_last_interaction    Determines whether the last visitor’s session is still in progress or a new session has started.365 days
stg_returning_visitorDetermines if the visitor has already been to your website — they are returning visitors.365 days
stg_fired__<appID>Determines if the combination of a tag and trigger was fired during the current visitor’s session.Session
stg_utm_campaign    Stores a name of the campaign that directed the visitor to your website.Session
stg_externalReferrerStores an URL of a website that referred a visitor to your websiteSession

3. Meer informatie

Raadpleeg voor meer informatie over de gegevensbescherming op onze websites de privacyverklaring.

Versie: februari 2023