FAQ

Ik ben uit de vennootschap getreden. Ben ik nu gevrijwaard van mijn verplichtingen met betrekking tot de leaseovereenkomst?

Nee, u blijft gedurende de gehele looptijd verantwoordelijk voor de verplichting die u bent aangegaan ten tijde van uw deelname in de vennootschap.

Didn't find what you're looking for?

We're happy to help.